ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-3-1941

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ: O επισιτισμός της Γαλλίας καθίσταται από ημέρας εις ημέραν δυσκολώτερος. Η διανομή γεωμήλων εις το Παρίσι περιωρίσθη εις ένα κιλό τον μήνα κατ’ άτομον. Οι επιθυμούντες να προμηθευθούν γεώμηλα πρέπει να παρουσιάσουν ειδικόν δελτίον. Η μερίς του άρτου ωρίσθη εις 450 γραμμάρια ημερησίως διά τους αγρότας και εις 350 γραμμάρια ημερησίως διά τους άνω των επτά ετών άνδρας και γυναίκας. Η έλλειψις ωρισμένων ειδών πρώτης ανάγκης κατέστησε τους Γάλλους και ιδίως τας Γαλλίδας εφευρετικούς. […] Αι εφημερίδες άλλο δεν γράφουν παρά περί των διαφόρων μεθόδων η εφαρμογή των οποίων διευκολύνει την διαβίωσιν».
 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: […] εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου των Εξωτερικών εδήλωσε σήμερον ότι αι διεξαγόμεναι επί του παρόντος διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβ. Ρωσσίας αφορώσι τον διακανονισμόν της μεθορίου.
 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ: Η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων συνελθούσα την 17ην τρέχοντος μηνός εις έκτακτον συνεδρίασιν εξέδωκε ψήφισμα διά του οποίου η Α.Ε. ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Φραγκλίνος Δ. Ρούσβελτ ανακηρύσσεται Επίτιμος Δημότης Αθηναίων, απονέμεται αυτώ το χρυσούν Μετάλλιον της πόλεως των Αθηνών και μετονομάζεται η Λεωφόρος Ακαδημίας εις Λεωφόρον Φραγκλίνου Δ. Ρούσβελτ.