ΑΠΟΨΕΙΣ

Δύο αιώνες

Η συγκυρία είναι, δυστυχώς, ακατάλληλη για έναν εορτασμό αντάξιο της επετείου. Ομως, είναι ίσως καταλληλότερη για να σκεφτούμε, σιωπηρά χωρίς φανφάρες, την απόσταση που έχουμε διανύσει αυτά τα διακόσια χρόνια. Παρά την αυτολύπηση, που υποβάλλει ο μεμψίμοιρος εαυτός μας, το ευρωπαϊκό έθνος στο οποίο ανήκουμε έχει πετύχει πολλά. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί, σθεναρά και δημοκρατικά, να ξεπερνάει ακόμη και τις μεγάλες του αποτυχίες· ακόμη και τις απρόβλεπτες δοκιμασίες, όπως είναι η πανδημία. Η επέτειος είναι το έναυσμα για να αφυπνισθεί αυτό το παλιό, συλλογικό σθένος.