80 χρoνια πριν… 23-3-1941

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: Οι ανώτεροι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβερνήσεως κατήρτισαν σχέδιον διά την κατασκευήν 20.000 μαχητικών αεροπλάνων κατά τους 18 προσεχείς μήνας διά λογαριασμόν της Μ. Βρεταννίας. Το σχέδιον περιλαμβάνει την κατασκευήν 10.700 αεροπλάνων, επί τη βάσει του νόμου περί εκμισθώσεως και δανεισμού, των οποίων το 50% θα είναι βαρέα και ημιβαρέα βομβαρδιστικά, καθώς και 9.000 αεροπλάνων τα οποία είχον παραγγελθή υπό της Μ. Βρεταννίας προ της ψηφίσεως του νόμου περί εκμισθώσεως και δανεισμού.
 
ΠΕΙΝΑ: […] κατά τους τελευταίους δύο μήνας αι συνθήκαι εν Ιταλία εχειροτέρευσαν πάρα πολύ. Αι τροφαί γίνονται ολονέν περισσότερον δυσεύρεται […].
 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΡΕΑΤΟΣ: Η διανομή κρέατος εις την περιφέρειαν Διοικήσεως Πρωτευούσης θα ενεργηθή αύριον επί τη βάσει του υπ’ αριθμ. 1 κουπονίου του νέου οικογενειακού δελτίου τροφίμων και εις ποσότητα μέχρις ημισείας οκάς διά τα δελτία της Β΄ κατηγορίας και μέχρι 1 ½ οκάς διά τα της Α΄ κατηγορίας. Εκαστος κάτοχος οικογενειακού δελτίου θα προσέλθη εις τον κρεοπώλην της συνοικίας του προς παραλαβήν του κρέατος το οποίον δικαιούται. Εν περιπτώσει ανεπαρκείας εις το κρεοπωλείον της προτιμήσεώς του δύναται να προσέλθη εις οιονδήποτε κρεοπωλείον των κεντρικών αγορών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή