80 χρόνια πριν… 28-3-1941

1' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ: Επείγοντα τηλεγραφήματα ανήγγειλαν την επελθούσαν από των πρώτων μεταμεσονυκτίων ωρών ραγδαίαν μεταβολήν εν Γιουγκοσλαυία κατόπιν επαναστατικής εκδηλώσεως λαού και στρατού αρνουμένων να παραδεχθούν τα γενόμενα εν Βιέννη υπό των τέως κυβερνητών των. Η σημειωθείσα λαϊκή δυσφορία ήτο πράγματι τοιαύτη ώστε από ημερών ήδη, αφ’ ης δηλαδή κατεφάνη η διάθεσις της τέως Κυβερνήσεως ν’ αποδεχθή τους γερμανικούς όρους, εθεωρείτο ως βέβαιον ότι ο γιουγκοσλαυικός λαός θ’ αντέδρα ενεργώς κατά πάσης υποχωρήσεως θιγούσης την τιμήν και την ανεξαρτησίαν της χώρας. Τα γεγονότα εξειλίχθησαν ραγδαιότατα. Εντός ολίγων ωρών απέληξαν εις την παραίτησιν του Αντιβασιλέως Παύλου και εις την ανάρρησιν εις τον θρόνον του νεαρού Βασιλέως Πέτρου [φωτ.], εις την αποπομπήν των μελών της Αντιβασιλείας, τον σχηματισμόν νέας Κυβερνήσεως Εθνικής Ενώσεως και εις την σύλληψιν των υπευθύνων διά την υπογραφήν του Τριμερούς Συμφώνου. Η λαϊκή εξέγερσις υπήρξε καθολική επεκταθείσα εις όλας τας πόλεις της Γιουγκοσλαυίας και εις όλας τας τάξεις του πληθυσμού. […] Η αστυνομία, κατά το πλείστον προφανώς συμμετέχουσα της εξεγέρσεως, δεν επεχείρησε να παρεμποδίση τας πατριωτικάς εκδηλώσεις των Γιουγκοσλαύων.

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ: «Εάν έπρεπε να νικά ο στρατός και όχι η ψυχή, τότε δεν θα υπήρχεν ούτε Αγγλία ούτε Ελλάς. Οι Γερμανοί όταν θα πολεμήσουν με τους Αγγλους και τους Ελληνας θα γνωρίσουν το μαρτύριον της κολάσεως» [Βρετανός αξιωματικός].

ΑΞΙΩΣΕΙΣ: […] η Ιαπωνία προέβαλε νέας αξιώσεις ζητούσα από την Ινδοκίναν να προσχωρήση εις την συγκρότησιν αμοιβαίας ευημερίας εν τη ανατολική Ασία και συνάψη εμπορικήν συνθήκην καθ’ ην τα ιαπωνικά εμπορεύματα θα εισάγονται με μειωμένους δασμούς.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή