80 χρoνια πριν… 30-3-1941

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΚΟΡΥΦΩΣΗ: Πληροφορίαι αι οποίαι καταφθάνουν τον τελευταίον αυτόν καιρόν εξ ουδετέρων πηγών παρουσιάζουν το εσωτερικόν ιταλικόν δράμα ως φθάσαν εις το κορύφωμα της τραγικότητας μετά την συντελεσθείσαν γερμανικήν διείσδυσιν εις την ιταλικήν χερσόνησον.
 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: […] ο εν Βελιγραδίω πρεσβευτής της Γερμανίας φον Χήρεν επεσκέφθη και πάλιν σήμερον τον Γιουγκοσλαύον υπουργόν των Εξωτερικών κ. Νίντσιτς και επέδωκεν αυτώ διαμαρτυρίαν διά τας χθεσινάς αντιγερμανικάς εκδηλώσεις εν Βελιγραδίω. […]ο Γερμανός πρεσβευτής επέδωσεν εις την νέαν γιουγκοσλαυικήν Κυβέρνησιν σημείωμα εν τω οποίω διατυπούνται τα ακόλουθα δύο ερωτήματα: 1) Εχει η Γιουγκοσλαυία σκοπόν να συνεργασθή με τας δυνάμεις του Αξονος εν τω πνεύματι του τριμερούς συμφώνου, και 2) Διατί συνεχίζεται η κινητοποίησις του γιουγκοσλαυικού στρατού;
 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Παρατηρούμεν με ικανοποίησιν ότι αφ’ ης και διά το κρέας και διά τους ξυλάνθρακας καθιερώθη η διά δελτίου προμήθειά των, ούτε παράπονα ακούονται ούτε συνωστισμός δημιουργείται εις τα πρατήρια. Αφ’ ετέρου όλων των άλλων ειδών της διατροφής η προμήθεια είναι ευχερής εις ικανοποιητικάς ποσότητας και τιμάς. Η ακρίβεια του βίου, φυσικόν επακόλουθον μιας πολεμικής περιόδου, έχει περιορισθή εις τα ελάχιστα δυνατά όρια.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή