ΑΠΟΨΕΙΣ

Εναλλακτικές

Η εφαρμογή της αναγκαίας αλλαγής στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θα έχει ως παράπλευρη συνέπεια να μείνουν εκτός ανώτατης εκπαίδευσης πολλοί νέοι. Είναι απαραίτητο να δοθεί στους υποψηφίους η δυνατότητα να εξετάσουν εγκαίρως τις εναλλακτικές διεξόδους τους προς την επαγγελματική κατάρτιση, όπως έχει εξαγγείλει το υπουργείο. Οσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο.