ΑΠΟΨΕΙΣ

Εχέγγυα

Η μείωση των φορολογικών βαρών και των ασφαλιστικών εισφορών συνιστούσαν πυλώνες του κυβερνητικού προγράμματος. Το γεγονός ότι η πανδημία δεν αποτελεί τροχοπέδη στην υλοποίησή τους δεν είναι μόνο τεκμήριο αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Είναι και εχέγγυο ότι η ανάκαμψη θα επιχειρηθεί με καλύτερους όρους και όχι με τις δημιουργικές δυνάμεις καθηλωμένες.