ΑΠΟΨΕΙΣ

Φίλτρα

Πέρυσι το άνοιγμα του τουρισμού είχε υγειονομικό κόστος. Φέτος έχουν καταστρωθεί συστήματα ελέγχου που ενσωματώνουν και την περυσινή εμπειρία. Το μάθημα που πρέπει να πάρουμε είναι η αποφυγή των ίδιων λαθών και της σχετικής χαλαρότητας, που, στο όνομα της ανάγκης να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, κατέληξε το 2020 στο δεύτερο κύμα. Καλά τα φίλτρα στα χαρτιά. Αρκεί αυτή τη φορά να εφαρμοστούν.