90 χρoνια πριν… 20-5-1931

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΓΕΡΜΑΝΙΑ»: Τηλεγραφήματα εκ Κιέλου αγγέλλουν ότι, παρουσία 50 χιλ. θεατών μεταξύ των οποίων ευρίσκετο και ο καγκελλάριος Μπρύνιγκ, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι ναυτικοί ακόλουθοι των ξένων Δυνάμεων και άλλοι επίσημοι, εγένετο η καθέλκυσις του νέου γερμανικού καταδρομικού όπερ ωνομάσθη «Γερμανία». Το καταδρομικόν τούτο εστοίχισε 4 εκατομμύρια λιρών, είνε ταχύτητος 28 κόμβων, έχει βαρύ πυροβολικόν και κινείται διά μηχανών Ντίζελ, των οποίων η κατασκευή τηρείται μυστική. Ο καγκελλάριος Μπρύνιγκ εδήλωσεν ότι η Γερμανία, τηρούσα τας συνθήκας της ειρήνης, θ’ αφοπλισθή εφ’ όσον και οι άλλοι αφοπλισθούν.
 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Κατόπιν των αθρόων διαμαρτυριών των οινοπαραγωγών όλων των περιφερειών διά τας ζημίας τας οποίας υπέστησαν εκ του παγετού, το Υπουργείον της Γεωργίας καταρτίζει νομοσχέδιον περί αναγκαστικής ασφαλίσεως αυτών. Η καθοριζομένη εισφορά, υπό τύπον φορολογίας, θα είνε 10 δραχμαί κατά στρέμμα. Η όλη έκτασις των αμπέλων της Ελλάδος ανέρχεται εις 1.500.000 στρέμματα, κατά συνέπειαν το ποσόν το οποίον θα προέλθη εκ της άνω φορολογίας θα είνε 15 εκατομμύρια ετησίως.
 
ΑΠΕΡΓΟΙ: Οι απεργοί των υφαντουργείων της περιφερείας Ρουμπαί ανέρχονται εις 37 χιλιάδας. Οι απεργοσπάσται ανέρχονται εις 5 χιλιάδας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή