ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 02-07-1931

90-chronia-prin-02-07-1931-561420052

ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ: Η βεράντα του Καζίνου λούεται από τας ακτίνας της θερινής πανσελήνου. Ηρεμία απόλυτος επικρατεί γύρω. […] Πού και πού ακούεται το κρυστάλλινο γέλιο κάποιας κυρίας, προς την οποίαν λέγει ατελευτήτους ερωτικάς ανοησίας κάποιος φρακοφόρος με φαλάκραν και υπερτροφικόν πορτοφόλι. […] Κάποιο κόττερον διευθύνεται σιγά-σιγά προς την διεύθυνσιν της Νικαίας. […] Η ορχήστρα τώρα παίζει ένα εύθυμον αμερικανικόν φοξ. Τα ζεύγη στροβιλίζονται μάλλον κουρασμένα. Μέσα στη σάλα, το παιχνίδι εξακολουθεί. Μακρυά, μέσα στα πεύκα, δύει η σελήνη. Αι πρώται λάμψεις της αυγής χρωματίζουν με ένα ελαφρύ μωβ τον ορίζοντα εις το μέρος της ανατολής. Κερδισμένοι και χαμένοι ροφούν τις γρανίτες των, μάλλον διά να κάνουν κάτι.
 
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Λιδωρίκης εδέχθη χθες εις συνεργασίαν τον Δήμαρχον Αθηναίων κ. Μερκούρην, τον οποίον παρεκάλεσεν όπως ο Δήμος μεριμνήση διά τον καλλωπισμόν των λαϊκών αγορών και την καθαριότητα αυτών. […] Ηδη δε παρεκάλεσε διά του υπουργείου Γεωργίας την Αγροτικήν Τράπεζαν ίνα ιδρύση πρατήρια πωλήσεως των γεωργικών προϊόντων εις τας λαϊκάς αγοράς, πράγμα διά το οποίον επροθυμοποιήθη και η Αγροτική Τράπεζα.