90 χρoνια πριν… 8-7-1931

49" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΚΛΟΓΕΣ: Υπήρχον χθες πληροφορίαι κατά τας οποίας εφόσον, μετά τας συστάσεις εις τας οποίας πρόκειται να προβή προς τους βουλευτάς και γερουσιαστάς ο κ. Βενιζέλος, όπως κατέλθουν εις τας επαρχίας και αναλάβουν έντονον προσπάθειαν προς ανακοπήν της εξαπλώσεως του αντικυβερνητικού ρεύματος, διεξαχθή γενικωτέρα επί της καταστάσεως συζήτησις, ωρισμένοι βουλευταί προτίθενται να υποστηρίξουν την άποψιν ότι λόγοι σκοπιμότητος επιβάλλουν να χωρήση η Κυβέρνησις εις την ταχείαν εκκαθάρισιν της καταστάσεως, πραγματοποιούσα την ενέργειαν των εκλογών το φθινόπωρον.
 
ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΟ: Ενέργειαι καταβάλλονται διά την σύναψιν ενός πριγκηπικού συνοικεσίου με απωτέρους πολιτικούς σκοπούς. Ο νεαρός αρχιδούξ Οθων του Οίκου των Αψβούργων [φωτ.] και μία από τας πριγκηπίσσας του Ιταλικού Οίκου της Σαβοΐας αποτελούν την νέαν… προσπάθειαν του δικτάτορος Μουσσολίνι, ο οποίος φαίνεται ότι θα είνε και ο κουμπάρος εάν αι προσπάθειαί του διά το σχεδιαζόμενον συνοικέσιον στεφθούν υπό επιτυχίας. Ο πριγκηπικός αυτός γάμος εν περιπτώσει καθ’ ην η δυναστεία των Αψβούργων επανακτήση τον θρόνον της Ουγγαρίας και Αυστρίας, θα αποτελέση μίαν εγγύησιν υπέρ της Ιταλίας και εναντίον της Αυστρογερμανικής ενώσεως.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή