90 χρoνια πριν… 10-7-1931

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΠΕΤΕΙΟΣ: Την 6ην Ιουλίου, η Αγγλία εώρτασε μεγαλοπρεπώς την 38ην επέτειον των γάμων των βασιλέων της. […] Ο πρίγκηψ Γεώργιος, δουξ της Υόρκης τότε και Διάδοχος, ηρραβωνίσθη την πριγκήπισσαν Μαίυ και την 6ην Ιουλίου 1893 ετελέσθησαν οι γάμοι των εις το βασιλικόν παρεκκλήσιον των ανακτόρων του Αγίου Ιακώβου. […] Ο ενθουσιασμός του κοινού ήτο μέγας και μετεδόθη εις την βασιλικήν οικογένειαν μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ο τότε πρίγκηψ της Ουαλλίας και αργότερον βασιλεύς Εδουάρδος ήρπασε μίαν καρέκλαν και την περιέφερεν άνωθεν της κεφαλής του προς τα ορυόμενα πλήθη έξωθεν των ανακτόρων.
 
ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ: Μετά μεγάλου ενδιαφέροντος αναμένεται από το φίλαθλον κοινόν η εξαιρετικής σημασίας συνάντησις των Τούρκων πρωταθλητών πάλης μετά των ημετέρων, η οποία θα λάβη χώραν εις το Στάδιον την Κυριακήν 19 Ιουλίου και Δευτέραν 20 Ιουλίου, ώρα 7.30 μ.μ. […] Επετεύχθη η εν Αθήναις τέλεσις της συναντήσεως ταύτης, ήτις είνε εξαιρετικής σημασίας, αφ’ ενός μεν λόγω του χαρακτηρισμού αυτής ως ρεβάνς της εν Κωνσταντινουπόλει τελεσθείσης κατά Μάρτιον συναντήσεως των εθνικών ομάδων Ελλάδος – Τουρκίας, καθ’ ην οι ημέτεροι δεν κατώρθωσαν να υπερτερήσουν των Τούρκων […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή