ΑΠΟΨΕΙΣ

Ωρα για λύσεις

Χρειαζόμαστε ένα νέο είδος πολιτικού, που θα αντικαταστήσει οριστικά τους «πολιτικούς των αμφιθεάτρων» της Μεταπολίτευσης, οι οποίοι κυβέρνησαν τον τόπο για πάρα πολλά χρόνια. Σημασία πια για την κοινωνία δεν έχουν οι κομματικές περγαμηνές και η εξειδίκευση στην πολιτική κουζίνα. Οι πολίτες θέλουν ικανούς πολιτικούς, που δίνουν λύσεις και θέτουν φιλόδοξους στόχους, για τους ίδιους και για τη χώρα. Οι ειδικοί στα ρουσφέτια, στα μεγάλα λόγια και στις υποσχέσεις πάντοτε θα υπάρχουν και ενίοτε θα ψηφίζονται. Η ελπίδα είναι ότι, καθώς η κοινωνία θα προοδεύει, η πραμάτεια τους θα στερείται πελατείας και χρησιμότητος.