90 χρoνια πριν… 14-7-1931

47" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ: Γύρω από το περίφημον Πενταετές Σχέδιον, αφ’ ης τούτο ετέθη εις εφαρμογήν εις την Ρωσίαν, ακούονται συνηθέστερα οι εκφράσεις «οικονομικόν μέτωπον», «ομάδες επιθέσεως» και άλλαι […]. «Ομάδες επιθέσεως» είνε οι όμιλοι των ενθουσιωδών εργατών ενός εργοστασίου οι οποίοι αναλαμβάνουν να επιταχύνουν την παραγωγήν, να φθάσουν ένα ρεκόρ […].
 
ΠΤΩΧΕΥΣΗ: Η οικονομική κατάστασις εν Γερμανία προσέλαβε τας αναλογίας πραγματικού πανικού όταν ανηγγέλθη ότι μία εκ των μεγαλυτέρων γερμανικών Τραπεζών, η «Τράπεζα της Δαρμστάτης και Εθνική», αναγκάζεται να αναστείλη τας πληρωμάς της, μη δυναμένη να ανταποκριθή εις τας υποχρεώσεις της. Πλήθη λαού συνέρρευσαν αμέσως έξωθι της ρηθείσης Τραπέζης, την πτώχευσιν της οποίας ανήγγειλαν δι’ εκτάκτων παραρτημάτων αι εφημερίδες, και εζήτουν την επιστροφήν των χρημάτων των, λόγω του ότι εις την εν λόγω Τράπεζαν ελειτούργει και Λαϊκόν Ταμιευτήριον. Η Τράπεζα της Δαρμστάτης είνε η τετάρτη κατά σειράν σπουδαιότητος εν Γερμανία, η δε στάσις των πληρωμών της φαίνεται ότι θα συμπαρασύρη και πολλά άλλα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαράς οικονομικάς δυσχερείας […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή