ΑΠΟΨΕΙΣ

Μονόδρομος

Η κυβέρνηση προωθεί διάταξη με την οποία θα επιβάλλονται εισφορές στις αμοιβές με τίτλους κτήσης ή αποδείξεις δαπανών. Η αμοιβή με έκδοση τέτοιων παραστατικών είχε θεσμοθετηθεί για κάποιες, λίγες, περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά σταδιακά εξελίχθηκε σε έναν από τους τρόπους νόμιμης εισφοροαποφυγής. Αν, ωστόσο, δεν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, όσο θα κλείνουν τα παράθυρα της νόμιμης εισφοροαποφυγής, τόσο θα ανοίγουν διάπλατα οι πόρτες της «μαύρης» εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.