ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 20-7-1931

ΟΥΙΛΛΙΑΜ ΧΕΡΣΤ: Ο «κύκλος των εφημερίδων Χαιρστ» περιλαμβάνει εν όλω τριάκοντα ημερήσια φύλλα και δώδεκα περιοδικά που βλέπουν το φως εις όλας τας μεγάλας πόλεις της Β. Αμερικής εις την Ν. Υόρκην, την Βοστώνην, το Σικάγον, τον Αγιον Φραγκίσκον, το Λος Αντζελες κλπ. με ημερησίαν έκδοσιν 20.000.000 αντιτύπων. Αν και ο Χαιρστ υπολογίζει το αναγνωστικόν κοινόν των εφημερίδων του ανερχόμενον εις 60 εκ. αναγνωστών πωλεί… μόνον 20 εκ. αντίτυπα, διότι καθώς, είπεν, αι αμερικανικαί οικογένειαι έχουν την συνήθειαν να αγοράζουν μίαν εφημερίδα δι’ όλα τα μέλη των, η οποία διαβάζεται μεγαλοφώνως παρ’ ενός εις επήκοον όλων των άλλων. [φωτ.]
 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ: Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου – Εις τον ναόν της Αγίας Σοφίας ετελέσθη σήμερον το μνημόσυνον του Παύλου [Μελά] εις το οποίον παρέστη ο υιός αυτού Μίκης και αι πολιτικαί και στρατιωτικαί αρχαί. Ο πρόεδρος της Ενώσεως «Π. Μελάς» εξεφώνησε τον επιμνημόσυνον εξάρας τας αρετάς και τους υπέρ της απελευθερώσεως της Μακεδονίας αγώνας του ηρωικού Μακεδονομάχου.