ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν… 27-07-1931

90-chronia-prin-27-07-1931-561447802

ΒΙΑ: Τηλεγραφήματα εκ Μαδρίτης αγγέλλουν ότι οι ηγέται των συνδικάτων της Βαρκελώνης διεκήρυξαν ότι εις την βίαν της Κυβερνήσεως είνε διατεθειμένοι και ούτοι να αντιτάξουν την βίαν. Η εφημερίς «Σολινταριντάντ Ομπρέρα» δημοσιεύει δριμύτατον άρθρον κατά του υπουργού των Εσωτερικών, τον οποίον κατηγορεί ότι επανέφερεν εν χρήσει τας μεθόδους του δικτατορικού καθεστώτος. Ούτω ειδικώτερον καταγγέλλει ότι χρησιμοποιεί την μέθοδον της «δήθεν αποπείρας δραπετεύσεως» των μεταγομένων από φυλακής εις φυλακήν πολιτικών καταδίκων διά να επιτυγχάνει την εξόντωσίν των. Η εφημερίς προσθέτει ότι τέσσαρες συνδικαλισταί εφονεύθησαν υπό των συνοδών των στρατιωτών διά της μεθόδου ταύτης.
 
ΕΥΤΥΧΩΣ: «Η δυσπιστία εγέννησεν την κρίσιν, η κρίσις την ανησυχίαν και η ανησυχία επέτεινε την δυσπιστίαν και επί πλέον επέτρεψε εις στοιχεία, είτε δημαγωγικά είτε απλώς ανισόρροπα, να ορθώνουν την κεφαλήν και να απειλούν την ανατροπήν της υπαρχούσης τάξεως διά να φέρουν την δυστυχίαν και την μελανότητα εις τον τόπον μας. Ευτυχώς η Ελλάς χάρις εις την ζωτικότητα και το ευπροσάρμοστον του λαού της προς τας εκάστοτε συνθήκας διανύει την διεθνήν οικονομικήν κρίσιν με ολιγωτέρα οξύτητα» [Ανδρ. Μιχαλακόπουλος, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης].