ΑΠΟΨΕΙΣ

Ζητείται αξιοπιστία

Η υπεραξία που έχουν οι τηλεπικοινωνίες, ως θεμελιώδες αναπτυξιακό εργαλείο στη νέα οικονομία, πρέπει να αντανακλάται καθημερινά στον τρόπο λειτουργίας των παρόχων. Πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να είναι τουλάχιστον αξιόπιστες και ασφαλώς ταχύτερες, αναλόγως προς τα τιμολόγιά τους, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν είναι μόνο ζήτημα ανταγωνιστικότητας. Χωρίς επικοινωνίες που συνάδουν με την εποχή μας, δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει ούτε η αγορά, ούτε η εκπαίδευση, ούτε το κράτος. Ολοι πρέπει να λογοδοτούν για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν. Οχι μόνο το Δημόσιο, που έχει κάνει άλματα στο ψηφιακό πεδίο.