ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρoνια πριν… 3-8-1931

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Τα Καλάβρυτα κάθε ημέραν πυκνούνται περισσότερον. Ο αφόρητος καύσων των πόλεων αποτελεί την κυριωτέραν αν όχι την μοναδικήν αιτίαν της αθρόας αφίξεως ξένων. Τι δεν βλέπει κανείς εδώ… Τους φοιτητάς, οι οποίοι έπειτα από πολυμήνους μόχθους, οι οποίοι ενίοτε γίνονται πολύχρονοι ή μακροχρόνιοι, εις τα… αθηναϊκά κέντρα, καταφθάνουν ασθμαίνοντες διά να αναπνεύσουν. Τους ξενητεμένους συμπολίτας, τους ωχρούς κατοίκους των πόλεων και τόσα άλλα.
 
ΕΝΤΙΣΟΝ: Τηλεγραφούν εκ Ν. Υόρκης ότι ο ασθενών από τινων ημερών μέγας εφευρέτης Εδισσον διήλθε νύκτα ήσυχον, δυνηθείς να κοιμηθεί επί εξ ώρας συνεχώς. Την πρωίαν η κατάστασίς του ήτο ικανοποιητική.
 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: […] Το δημοψήφισμα διά το πολίτευμα της Καταλωνίας διεξήχθη σήμερον ομαλώς. […] Μέγας ενθουσιασμός επικρατεί εις Βαρκελώνην, όπου υψώθησαν αι σημαίαι της Καταλωνίας και ο λαός τραγουδεί εις τους δρόμους την Μασσαλιώτιδα. Ο συνταγματάρχης Μαθία εξεφώνησε ενθουσιώδη λόγον εις τους διαδηλωτάς. Αργά τη νύκτα ανεκοινώθησαν τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Συμφώνως προς αυτά εψήφισαν 173.009 υπέρ της αυτονομίας και 2.000 περίπου κατά.