90 χρoνια πριν… 12-8-1931

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΓΓΛΙΑ: Ζωηρά συζήτησις διεξάγεται μεταξύ των πολιτικών κύκλων διά την πιθανότητα του σχηματισμού κυβερνήσεως εθνικού συνασπισμού λόγω της σοβαράς κρίσεως ήτις επικρατεί εις το εσωτερικόν και της ανάγκης τηρήσεως ενιαίου μετώπου όλων των κομμάτων έναντι των ζητημάτων χρεών, αφοπλισμού και του ινδικού. Η πρώτη σχετική ιδέα ερρίφθη υπό του κ. Γκάβιν. Εκτοτε επικρατεί η ιδέα της αναθέσεως της προεδρίας μιας τοιαύτης κυβερνήσεως εις τον κ. Λόυδ Τζωρτζ [φωτ.].
 
ΧΡΥΣΟΣ: Τα πρόσφατα γεγονότα απεκάλυψαν πώς η Γαλλία σκέπτεται να επωφεληθή του χρυσού της. Εις όλας τας διεθνείς συνεννοήσεις αι οποίαι έλαβον χώραν εξ αφορμής της γερμανικής κρίσεως, η Γαλλία σταθερώς εβεβαίωνεν ότι τίποτε δεν ημπορούσε να γίνη χωρίς την συμμετοχήν της. Πράγματι, όλαι αι άλλαι δυνάμεις υπεχρεώθησαν να αναγνωρίσουν την άποψιν αυτήν και η Γαλλία ευρέθη ούτω εις μιαν πλεονεκτικήν θέσιν, από της οποίας δύναται να υπαγορεύη τους πολιτικούς όρους της συμμετοχής της. Η πρότασις ενός δανείου μακροπροθέσμου εξ αρκετών δισεκατομμυρίων μάρκων, την οποίαν έκαμεν η Γαλλία κατά την έναρξιν των διαπραγματεύσεων με την Γερμανίαν, δεν ήτο ειμή εις ακόμη κρίκος εις την άλυσσιν του συνόλου της γαλλικής πολιτικής.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή