90 χρόνια πριν… 20-08-1931

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Εν Βασιλεία της Ελβετίας [φωτ.], ένθα εδρεύει η Τράπεζα Διεθνών Πληρωμών, υπεγράφη χθες η σύμβασις διά την οικονομικήν ενίσχυσιν της Γερμανίας. Διά της Συμβάσεως παρέχεται εις την Γερμανίαν παράτασις εξάμηνος των πιστώσεων και ανακουφίζονται ούτως η γερμανική βιομηχανία, το εμπόριον και γενικώς αι συναλλαγαί μέχρι των μέσων του Φεβρουαρίου του επιόντος έτους. Ατυχώς όμως διά την Γερμανίαν η μετατροπή των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων εις μακροπροθέσμους εκρίθη ότι δεν είνε δυνατή.

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: Αναστάτωσις εις τους κύκλους του επιθεωρησιακού θεάτρου. Η απαγόρευσις της σάτυρας των πολιτικών προσώπων, αι εκδοθείσαι σχετικαί διαταγαί και αι δημοσιευθείσαι δηλώσεις των αρμοδίων προεκάλεσαν την εξέγερσιν των ενδιαφερομένων συγγραφέων των επιθεωρήσεων και των θιασαρχών, οι οποίοι διαμαρτύρονται διά την επιβαλλομένην λογοκρισίαν, την οποίαν θεωρούν ως αποσκοπούσαν εις την προστασίαν των φίλων της Κυβερνήσεως από δηκτικά τετράστιχα. Απεναντίας αι αρχαί και οι αρμόδιοι τονίζουν ότι πρόκειται περί γενικού και νομίμου μέτρου αποσκοπούντος εις τον περιορισμόν των από της σκηνής λεγομένων βωμολοχιών.

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ: Χιλιάδες βιομηχάνων και αγοραστών πατεντών θα επιστεφθούν την έκθεσιν [στο Σικάγο] διά να εξετάσουν τας νέας εφευρέσεις, προς σκοπόν της αγοράς ή της εκμεταλλεύσεως αυτών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT