ΑΠΟΨΕΙΣ

Για την Πολιτική Προστασία

Αν ξεπεράσει κανείς τις ρητορικές ακρότητες, χθες στη Βουλή δεν ακούστηκαν επί της ουσίας αντίθετα προγράμματα για την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας. Οι διαφορές των κομμάτων δεν αφορούν τα μείζονα: την υποδομή που πρέπει να χτίσει το κράτος ώστε να ανταποκριθεί στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Η Πολιτική Προστασία ανήκει πια στον στενό πυρήνα του κράτους και πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι από τις πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει και τα πρόσωπα που επιλέγονται για να κατευθύνουν αυτές τις υπηρεσίες να αντανακλούν πίστη στη συνέχεια του κράτους.