90 χρόνια πριν στην «Κ» 5 – 9 – 1931

90 χρόνια πριν στην «Κ» 5 – 9 – 1931

1' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΞΙΤΑΛΙΣΜΟΣ: Η Δωδεκανησιακή νεολαία απηύθυνε χθες προς τον Ελληνικόν Λαόν την κάτωθι έκκλησιν επί τη ευκαιρία της αφίξεως των επτακοσίων Ιταλών φασιστών. Ελεύθεροι Ελληνες αδελφοί! Τους επτακοσίους Φασίστας που μας εξαποστέλλει ο κ. Μουσσολίνι, σας θερμοπαρακαλούμεν να υποδεχθήτε όπως επιβάλει η έμφυτος εις την Ελληνικήν φυλήν ευγένεια και η πανθομολογουμένη Ελληνική φιλοξενία. […] Δώσατε εις κάθε σας εκδήλωσιν την σφραγίδα του εθνικού πόνου και της φρικτής αγωνίας που πλημμυρίζουν την ψυχήν σας, εξ αιτίας της μαύρης δουλείας των μαρτύρων και των πιέσεων, των ανθελληνικών διωγμών και των εξιταλιστικών βασάνων, που υφιστάμεθα δέκα εννέα ολόκληρα χρόνια ημείς οι ομαίμονες αδελφοί σας Δωδεκανήσιοι από τους Κυβερνήτας της Ιταλίας. Κάθε σας ζητωκραυγή ας είναι και μία φωνή πόνου και αγανακτήσεως διά τον επιδιωκόμενον συστηματικόν και ανένδοτον εξιταλισμόν των δυσμοίρων αδελφών σας Δωδεκανησίων.
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Τα τελευταία γεγονότα της Ουγγαρίας, τα οποία κατέ-ληξαν εις την παραίτησιν του κόμητος Στεφάνου Μπέτλεν και
τον σχηματισμόν νέας Κυβερνήσεως, υπό την προεδρείαν του κόμητος Ιουλίου Καρολύι, εμφανίζουν αναμφιβόλως την κρισιμωτέραν ιστορικήν περίοδον της Ουγγαρίας μετά τον πόλεμον. Και προφανώς θα έχουν μεγάλον αντίκτυπον επί της πολιτικής ολοκλήρου της Κεντρικής Ευρώπης.
 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ: Κατά τα εκ Βαρκελώνης τηλεγραφήματα, κατόπιν της κηρυχθείσης χθες γενικής απεργίας επικρατεί τρομοκρατία εις την πόλιν και πυροβολισμοί αντηχούν εις όλας τας συνοικίας. Αι αρχαί χρησιμοποιούν πολυβόλα κατά των απεργών. Αι κυριώτεραι οδοί ηρημώθησαν, καθώς και η πλατεία Καταλούνα, διότι οι απεργοί και η αστυνομία πυροβολούν πάντα διερχόμενον. Επειδή υπάρχει έλλειψις άρτου, αι αρχαί ενήργησαν την επίταξιν των ιδιωτικών οχημάτων διά την μεταφοράν άρτου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή