90 χρόνια πριν… 12-9-1931

1' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: Ο τηλέγραφος έχει ήδη μεταδώσει εις όλον τον κόσμον αρκετάς λεπτομερείας περί των καταστροφών τας οποίας προκάλεσεν εις την Κίναν η πλημμύρα του ποταμού Γιαγκ Τσε. Αι καταστροφαί είνε πράγματι ανυπολόγιστοι, και ούτε φαίνεται πιθανόν ότι εις το μέλλον θα καθορισθούν επακριβώς. Εγράφη ήδη περί 100.000 πνιγμένων, 600.000 αστέγων μόνον εις την περιφέρειαν Χανκέου. Οι αριθμοί ούτοι φαίνονται κατά προσέγγισιν. Και χωρίς να είνε κανείς μάντις κακών, ημπορεί να προφητεύση ότι ο μαύρος πίναξ θα επιμηκυνθή. Διότι υπό την ορμήν των υδάτων καταρρέουν καθημερινώς οικίαι και θύματα σημειούνται αθρόα. Ο επισιτισμός των πλημμυροπαθών είνε δυσκολώτατος. Εις την καταστροφήν προστίθενται η πείνα και οι παντοειδείς επιδημίαι. Ο τυφοειδής κάνει θραύσιν.

ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ: Παρίσιοι – Επειδή το κείμενον της εισηγήσεως του κ. Μπριάν επί του Ελληνοβουλγαρικού δεν διετυπώθη εισέτι οριστικώς, ο κ. Βενιζέλος, επειγόμενος να επιστρέψη εις την Ελλάδα, ανεχώρησεν απόψε μέσω Μασσαλίας, όπου επιβαίνων του ατμοπλοίου «Aνδρος» φθάνει εις Πειραιά την εσπέραν της Τρίτης. Την πρωΐαν συνεκροτήθη μακρά σύσκεψις μεταξύ των κ.κ. Βενιζέλου και Μιχαλακοπούλου καθ’ ην, παρόντος και του ενταύθα πρεσβευτού, καθωρίσθη η στάσις της ελληνικής αποστολής εφ’ όλων των ζητημάτων μετά την αναχώρησιν του κ. Βενιζέλου. Ειδικώς διά το Ελληνοβουλγαρικόν παραμένει αμετάβλητος η άποψις της Ελλάδος, καθ’ ην, εφ’ όσον η Βουλγαρία δεν κανονίζει το ζήτημα των επανορθώσεων, η Ελλάς αδυνατεί να κανονίση το ζήτημα της συμφωνίας Καφαντάρη – Μολώφ.

ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΤΕΣ: Υπό αστυνομικών οργάνων ανευρέθη επί της οδού Αγησιλάου 23 κέντρον των αρχειομαρξιστών και κατεσχέθησαν διάφορα έγγραφα και σημειώσεις, μία ερυθρά σημαία και ερυθρά περιβραχιόνια με τας λέξεις «η προλεταριακή επανάστασις», «Ζήτω η σοβιετική Ρωσσία». Επίσης κατεσχέθησαν και διπλότυπα δι’ ων διενεργείται έρανος υπέρ των φυλακισμένων κομμουνιστών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή