ΑΠΟΨΕΙΣ

Με την ώθηση του ελατηρίου

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας πιστοποιούν ότι ο βασικός στόχος επετεύχθη: η πανδημία δεν τραυμάτισε ανεπανόρθωτα την ελληνική οικονομία. Το ελατήριο εκτινάσσεται. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες, όμως, είναι ακόμη εδώ. Το «αναπτυξιακό» μοντέλο εξακολουθεί να βασίζεται στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Η ευφορία της ανάκαμψης πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να προωθηθεί τώρα η αλλαγή του μοντέλου. Ο τελικός προορισμός παραμένει μια οικονομία που θα αναπτύσσεται βιώσιμα, χωρίς δανεικά και χωρίς να εξαιρείται κανείς από τους καρπούς της.