90 χρoνια πριν… 14-9-1931

51" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Εν μέσω εξαιρετικής συρροής ξένων και Ελλήνων εκθετών και επισκεπτών εγένοντο τα εγκαίνια της 6ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. […] Κατά την ώραν των εγκαινίων, οκτώ σμήνη αεροπλάνων εξετέλεσαν επιδείξεις εν σχήματι νήσσης.
 
ΚΙΝΗΜΑ: Τμήμα του αυστριακού εθνικιστικού κόμματος «Χάιμβερεν» υπό την αρχηγίαν του δόκτορος Φρίμερ εκινητοποίησε σήμερον τους οπαδούς του της βορείου Στυρίας, όπως και της άνω Αυστρίας καθώς και του Σαλσβούργου, οι οποίοι διέκοψαν τας συγκοινωνίας. Ο δόκτωρ Φρίμερ εδημοσίευσε προκήρυξιν προς τον λαόν δηλών ότι αναλαμβάνει την εξουσίαν διά των δυνάμεων του κόμματός του. Η αστυνομία, η χωροφυλακή και αι στρατιωτικαί αρχαί έλαβον τα κατάλληλα μέτρα προς καταστολήν του κινήματος.
 
ΣΕΙΣΜΟΣ: Νέαι καταστρεπτικαί σεισμικαί δονήσεις εσημειώθησαν σήμερον την 8ην πρωινήν ώραν εις την σεισμόπληκτον περιφέρειαν της Ευβοίας συμπληρώσασαι την από τριημέρου συνεχιζομένην καταστροφήν και επιτείνουσαι τον πανικόν των κατοίκων. Οι κάτοικοι της κωμοπόλεως Αγίας Αννης και των πέριξ χωρίων και ιδίως όσοι ακόμη παρέμενον εις τας οικίας των, με την πρώτην σεισμικήν δόνησιν η οποία ήτο και ισχυροτέρα, διαρκείας τριών ολοκλήρων δευτερολέπτων, τας εγκατέλειψαν και εξήλθον εις τους αγρούς […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή