ΑΠΟΨΕΙΣ

Στρατηγική υπέρ των νέων

Για τουλάχιστον τρεις δεκαετίες η χώρα υπερεπένδυσε στην ασφάλιση των μεγαλύτερων γενεών – με τα γνωστά δημοσιονομικά αποτελέσματα. Τώρα, που η οικονομία δείχνει σημάδια ρωμαλέας ανάκαμψης, δεν πρέπει να επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Η βούληση να διοχετευθεί το «μέρισμα» της ανάπτυξης υπέρ των νέων πρέπει να καταστεί στρατηγική επιλογή. Δεν είναι μόνο κοινωνικά δίκαιο· είναι και υπαρξιακά –οικονομικά και δημογραφικά– αναγκαίο.