ΑΠΟΨΕΙΣ

90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 27–10–1931

90-chronia-prin-27-10-1931-561558391

ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΦΙΛΙΕΣ: Η δυσχέρεια δημιουργεί περιέργους φιλίας. Και εν τούτοις, ουδείς θα ηδύνατο να προφητεύση, έστω και εν μέσω οξυτάτης οικονομικής κρίσεως, μίαν αλλαγήν η οποία εισήλθε εις την αγγλικήν πολιτικήν. Ο Ράμσαιη Μακ Ντόναλντ, σοσιαλιστής, παρεκάθηται ως πρωθυπουργός εις μιαν κυβέρνησιν όπου συμμετέχει ο συντηρητικός Στάνλεϋ Μπάλτνουϊν και ο Σερ Χέρμπερτ Σάμουελ, φιλελεύθερος [φωτ.]. Ο άλλος εκείνος σοσιαλιστής, ο Χέντερσον καθοδηγεί ήδη την Αντιπολίτευσιν. Οι δύο αντίπαλοι της μονομαχίας η οποία ήρχισεν υπό τόσον δραματικάς συνθήκας, υπήρξαν άλλοτε συναγωνισταί και συνήλικοι. Ο Χέντερσον είναι 68 ετών και ο Μακ Ντόναλντ 65. Ηρχισαν μαζύ την σταδιοδρομίαν των και έδρεψαν από κοινού τας δάφνας των επιτυχιών των.

ΑΒΕΡΩΦ: Χθες την πρωΐαν ελήφθη εις το υπουργείον των Ναυτικών τηλεγράφημα του συνοδεύοντος εις Θεσ/νίκην τον υπουργόν των Ναυτικών υπασπιστού αυτού πλωτάρχου κ. Λεβίδη αναφέρον ότι το θωρηκτόν «Αβέρωφ» εισπλέον εις τον Θερμαϊκόν κόλπον προσήραξεν ελαφρώς παρά το Καραμπουρνού και ότι το πλοίον μη υποστάν ζημίαν θα απηλευθερούτο διά των ιδίων του μέσων εις τον λιμένα της Θεσσαλονίκης.