90 χρόνια πριν… 7-11-1931

1' 19" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΑΤΤΙΚ: Πληροφορίαι εκ Κων/πόλεως παρέχουν τας εξής λεπτομερείας του επεισοδίου εις το κινηματοθέατρον «Γκλόρια», το οποίον εχαρακτηρίσθη ως αποδοκιμασία του Ελληνος καλλιτέχνου κ. Κλέωνος Τριανταφύλλου (Αττίκ). Ο κ. Τριανταφύλλου ετραγούδησε το τραγούδι «δεν σου πάει το πάχος Δημητράκη» μεταφρασμένον τουρκιστί από Τούρκον δημοσιογράφον. Οταν ετελείωσε και ενώ το κοινόν εχειροκρότει, ηγέρθη εις εκ των θεατών και ήρχισε να διαμαρτύρεται τουρκιστί ότι με την μετάφρασιν του τραγουδιού εξευτελίζεται… η τουρκική γλώσσα. Επηκολούθησε θόρυβος εις τον οποίον έθεσε τέρμα ο Αττίκ ερωτήσας γαλλιστί. «Πείτε μου, σας παρακαλώ, θέλετε να εξακολουθήσω το πρόγραμμα ή όχι;». Το μεγαλύτερον μέρος των ακροατών εχειροκρότει και εζητούσε να εξακολουθήση η εκτέλεσις του προγράμματος. Επειδή όμως ηκούσθησαν μερικοί διαμαρτυρόμενοι, η διεύθυνσις του θεάτρου διέταξε να κλείση η αυλαία.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ: Πληροφορίαι εκ Σόφιας μεταδίδουν δηλώσεις του Μακεδόνος βουλευτού κ. Γκένωφ, μέλους της βουλγαρικής αντιπροσωπείας εις την Βαλκανικήν Διάσκεψιν. Ο κ. Γκένωφ αναφέρει ότι μετά της γιουγκοσλαυϊκής αντιπροσωπείας συνεζήτησαν εν Κων/πόλει τας πιθανότητας μιας σερβο-βουλγαρικής προσεγγίσεως. Οι Βούλγαροι έθεσαν ως όρον διά την προσέγγισιν, την παροχήν εκπαιδευτικών και πολιτικών δικαιωμάτων εις τους Βουλγάρους της σερβικής Μακεδονίας. Εις την πρότασιν ταύτην ουδεμία εδόθη απάντησις. Τους Γιουγκοσλαύους ενδιαφέρει κυρίως να μη επαναληφθή η περίπτωσις της επιθέσεως των Βουλγάρων εναντίον των, ως συνέβη το 1915. Κατά τον κ. Γκένωφ, τους Γιουγκοσλαύους ενδιαφέρει επίσης η στάσις την οποίαν θα τηρήση η Βουλγαρία έναντι της ελληνοτουρκικής προσεγγίσεως.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Το Δημοτικόν Συμβούλιον ενέκρινε προκήρυξιν δημοπρασίας διά την προμήθειαν 14 φανοστατών οίτινες θα τοποθετηθούν εις την διαρρυθμισομένην πλατείαν Ομονοίας ως και την κατασκευήν αγαλμάτων υπό Ελλήνων γλυπτών, τα οποία θα τοποθετηθούν εις φανοστάτας οι οποίοι θα έχουν ως βάσιν καλλιτεχνικά περίπτερα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή