90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 17-11-1931

53" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΞΗΡΑ» ΠΑΤΡΙΔΑ: Ολόκληρον το θέρος και κατά τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνας οι εναντίον της ποτοαπαγορεύσεως Αμερικανοί διήλθον από σφοδράς συγκινήσεις οραματιζόμενοι αφρώδεις ποταμούς μπύρας, εις την «ξηράν» πατρίδα των. Η πιθανή επάνοδος διά της νομίμου οδού τών μέχρι τούδε λαθρεμπορικώς εισαγομένων ποτών, η οποία συνεζητήθη προς στιγμήν διά την αντιμετώπισιν της εμπορικής κρίσεως και την τόνωσιν του ηθικού των πολιτών του νέου κόσμου κατέστη το προσφιλέστερον θέμα όλων των συζητήσεων. Οι με τον ξηρόν λάρυγγα «υγροί» νοσταλγοί του Διονύσου υποστηρίζουν ότι ο σκληρός νόμος του Βόλνστιντ δέον να τροποποιηθή επί το επικερδέστερον, λόγω των δυσκόλων περιστάσεων διά της μερικής άρσεως της ποτοαπαγορεύσεως όσον αφορά τον ζύθον και τα «ελαφρά» ηδύποτα.

ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Αργά την νύκτα υπήρχον εξ ασφαλών πηγών πληροφορίαι κατά τας οποίας δέον ν’ αναμένεται ο εντός των ημερών ευρύτερος ανασχηματισμός της Κυβερνήσεως, εις την οποίαν πρόκειται να δώση ο κ. Βενιζέλος εκλογικήν σύνθεσιν. Αι πληροφορίαι αυταί ενισχύονται εξ ωρισμένων συνομιλιών, τας οποίας διεξάγει ο κ. Βενιζέλος μετά Φιλελευθέρων παραγόντων εκτός της Κυβερνήσεως ευρισκομένων. […] Ως βεβαία θεωρείται η απομάκρυνσις του υπουργού της Παιδείας κ. Παπανδρέου […].

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή