90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 18-11-1931

52" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΣΤΗΡΙΞΗ: Ενώ η αμερικανική κυβέρνησις αποστέλλει εις Τόκιο αυστηράς διακοινώσεις, καθ’ ας αι Ηνωμέναι Πολιτείαι υποστηρίζουν την ΚΤΕ εις τας προσπαθείας της όπως πείση την Ιαπωνίαν να εκκενώση την Μαντζουρίαν, ο εν Ουασιγκτώνι πρέσβυς της Ιαπωνίας λαμβάνει προσωπικάς διαβεβαιώσεις επισήμων προσώπων, ότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θ’ αρνηθούν ν’ ακολουθήσουν την ΚΤΕ εις το απειλούμενον αντιϊαπωνικόν μποϋκοτάζ ή την ανάκλησιν των διπλωματικών αντιπροσώπων των εκ Τόκιο.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Προ μηνών –συγκεκριμένως τον Ιούλιον– η «Καθημερινή», βασισθείσα εις καταγγελίας δημοτών του Πειραιώς, απεκάλυψε διά κυρίου της άρθρου σειράν διαχειριστικών ανωμαλιών εις τον Δήμον της γείτονος. Αι καταγγελίαι ήσαν σαφείς και αι πηγαί εξ ων ηρύσθη η εφημερίς την ειδησεογραφίαν της αξιόπιστοι. Παρά ταύτα η διάψευσις των καταγγελιών της επήλθε την επομένην κεραυνοβόλος. Διαχειριστικαί ανωμαλίαι δεν υπήρχον, τα διαδιδόμενα ήσαν μυθεύματα και ο Δήμος Πειραιώς, από ταμειακής απόψεως, ήτο άμεμπτος. Τρίμηνον μόλις παρήλθε και ήδη, ως προκύπτει εκ του διενεργηθέντος κατόπιν της επιμονής της «Καθημερινής» ελέγχου, αι διαχειριστικαί ανωμαλίαι –αι καταχρήσεις μάλλον, διότι καθ’ όλας τας μέχρι της στιγμής ενδείξεις περί αυτών πρόκειται– ανέρχονται εις 34 όλα εκατομμύρια!

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή