ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι απεργίες και ο νόμος

Η δεινή ταλαιπωρία που υπέστησαν όσοι κάτοικοι του λεκανοπεδίου δοκίμασαν να μετακινηθούν την Πέμπτη δεν συνιστά λόγο για να ζητήσει κανείς τη μη άσκηση του απεργιακού δικαιώματος. Το δικαίωμα, όμως, ρυθμίζεται από τον νόμο. Και ο νόμος προβλέπει προθεσμίες για την κήρυξη απεργίας και προσωπικό ασφαλείας, ώστε να εκτελείται ένας ελάχιστος αριθμός δρομολογίων. Η αθέτηση του νόμου δεν είναι ευθύνη μόνο των συνδικαλιστών. Είναι και της διοίκησης, που πρέπει να εξαντλεί κάθε φορά όλα τα νόμιμα μέσα στο όνομα του κοινού συμφέροντος.