ΑΠΟΨΕΙΣ

Δουλειές, όχι επιδόματα

Η δημιουργία ενός ελληνικού κόμβου στη Σίλικον Βάλεϊ είναι ένα υπόδειγμα για τους δρόμους εξωστρέφειας που πρέπει να ανοίξει η ελληνική οικονομία. Δρόμους για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να διοχετεύονται όλοι οι πόροι – και όχι στην καθηλωτική πολιτική των εφάπαξ επιδομάτων.