ΑΠΟΨΕΙΣ

Το πείραμα

Οι παθογένειες είναι γνωστές: υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη – και, αντιστοίχως, πλεονάζον προσωπικό σε άλλες που συχνά δεν έχουν λόγο ύπαρξης· εξίσωση των αμοιβών των υπαλλήλων ανεξαρτήτως των επιδόσεών τους· ανυπαρξία ουσιαστικού πειθαρχικού ελέγχου. Στον ΕΦΚΑ γίνεται μια προσπάθεια να θεραπευθούν κάποιες από αυτές τις χρόνιες δομικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να μην εξακολουθήσουν χιλιάδες πολίτες να περιμένουν επί μήνες, ίσως και χρόνια, τη νόμιμη σύνταξή τους. Αν η προσπάθεια επιτύχει, θα αποτελέσει υπόδειγμα για όλη τη διοίκηση.