ΑΠΟΨΕΙΣ

90 χρόνια πριν στην «Κ»… 25–12–1931

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ: Μία προς μίαν ζωντανεύουν κατά τας προ των Χριστουγέννων ημέρας αυτάς, εις τας τέσσερας γωνίας των Παρισίων, αι πολύχρωμαι φαντασμαγορίαι των προθηκών, μέσα εις το σκοτεινόν φόντο της νυκτός. «Τι γρήγορα που επέρασεν ο χρόνος!» σκέπτονται εκείνοι εις τους οποίους η ζωή δεν χαρίζει πλέον αθύρματα, παρατηρούντες τους άλλους οι οποίοι χαζεύουν εμπρός εις τους φωτεινούς αυτούς πειρασμούς. Οσον αφορά τους μικρούς, οι οποίοι δεν έχουν φθάση ακόμη εις την ηλικίαν της φιλοσοφίας, ευρίσκουν κατά τας ημέρας αυτάς την ευκαιρίαν να χορτάσουν τουλάχιστον τα μάτια των με το πολυποίκιλον θέαμα των δώρων, τα οποία εκτίθενται παντού με αφάνταστον ποικιλίαν. Και πιασμένοι από την φούσταν της μαμάς των, η οποία με την ράχιν της προσπαθεί να αντιστή εις την πίεσιν, την οποία ασκεί γύρω το συνωστιζόμενον πλήθος, προσπαθούν να φθάσουν όσω το δυνατόν πλησιέστερα εις τα θαύματα αυτά της προθήκης.

ΔΟΥΝΑΒΗΣ: Τηλεγραφούν εκ Βουκουρεστίου ότι το στόμιον του Δουνάβεως επάγωσε και ότι η ψύξις των υδάτων επεκτείνεται συνεχώς. Ο Βραχίων του Αγίου Γεωργίου επάγωσεν ολόκληρος, διεκόπη δε η ναυσιπλοΐα σε αυτόν.

ΠΟΤΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Αγγέλλεται εξ Ελσιγκφορς της Φινλανδίας ότι κατ’ απόφασιν της Βουλής της χώρας πρόκειται να διενεργηθή δημοψήφισμα διά την εφαρμογήν του νόμου περί απαγορεύσεως της καταναλώσεως οινοπνευματωδών ποτών. Εναντίον της σχετικής προτάσεως εψήφισαν μόνον 14 βουλευταί, χωρίς να φοβηθούν ότι διατρέχουν τον κίνδυνον να χαρακτηρισθούν ως… μπεκρήδες. Ο αριθμός των ψηφοφόρων οι οποίοι θα κληθούν να εκφέρουν επί του προκειμένου την γνώμην των ανέρχεται εις την Φινλανδίαν εις 1.700.000, εκ των οποίων το 1 εκατομμύριον γυναίκες.