90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 14-1-1932

52" χρόνος ανάγνωσης

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ: Παρίσιοι, 12 Ιανουαρίου – Η Βασίλισσα Σοφία απεβίωσε χθες την νύκτα περιστοιχιζομένη υπό των οικείων της. Αν επρόκειτο να ζητήση ένα όνομα διά την ιστορίαν, θα εγράφετο η δυστυχισμένη βασίλισσα.

ΑΡΝΑΛΝΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ: Ο Αρνάλδος Μουσσολίνι, αδελφός του Ντούτσε, του οποίου ηγγέλθη τελευταίως ο θάνατος, ήτο άνθρωπος απλούστατος και πλήρης αγαθότητος, εκδηλώσας επανειλημμένως συμβιβαστικόν πνεύμα. Πολλοί παρέβαλλον τον ρόλον του πλησίον του αδελφού του προς τον ρόλον τον οποίον έπαιζεν ο Σάντσο Πάντσας πλησίον του Δον Κιχώτου. Εις το γραφείον του Αρνάλδου Μουσσολίνι, έβλεπε κανείς ανηρτημένας εις τον τοίχον δύο μεγάλους πίνακας, παριστώντας, τον ένα μεν ένα σιδηρουργόν με μιαν σφύραν ανά χείρας, και τον άλλον μιαν χωρικήν με μορφήν ειλικρινή και γελαστήν. Εις τον επισκέπτην, ο οποίος με κάποιαν έκπληξιν θα εκύτταζε τους δύο αυτούς πίνακας, έσπευδε να δηλώση κατά κανόνα: «Ιδού ο πατέρας μου! Ιδού η μητέρα μου!».

ΑΛΗΤΟΠΑΙΔΕΣ: Τα οικήματα [του Ορφανοτροφείου Σύρου] μετά των εν αυτοίς 2 χιλιάδων κλινών και λοιπών εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθούν υπό του Υπουργείου της Δικαιοσύνης ως άσυλον των αλητοπαίδων, καταργουμένων των λειτουργούντων ήδη ασύλων Ωρωπού και Αμπελοκήπων.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT