90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 19-1-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Εις το προς τον καγκελάριον Μπρύνιγκ υπόμνημά του εν τω οποίω εκθέτει διά μακρών τους λόγους δι’ ους αποκρούει την υποψηφιότητα του στρατάρχου Χίντερμπουργκ, ο Χίτλερ μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Θεωρώ παν γεγονός δυνάμενον να επιφέρη την κατάργησιν του σημερινού πολιτειακού συστήματος, ως κέρδος διά την Γερμανίαν από εξωτερικής απόψεως. […] Η κατάργησις του συστήματος του συνδεδεμένου προς την θλιβερωτέραν περίοδον του βίου του γερμανικού λαού, ήτις αρχίζει από της 11ης Νοεμβρίου 1918 και τερματίζεται εντός ολίγου, αποτελεί όρον της ζωής του γερμανικού Εθνους και κατ’ ακολουθίαν δεν δυνάμεθα να συντρέξωμεν εις αποπείρας αποσκοπούσας εις την διατήρησιν του σημερινού συστήματος».

ΔΑΝΕΙΟ: Ο κ. Βενιζέλος θα ζητήση αφ’ ενός μεν την επί μίαν πενταετίαν αναστολήν της καταβολής των χρεωλυσίων των εθνικών δανείων, η οποία θα εξησφάλιζε το ισοζύγιον του προϋπολογισμού, αφ’ ετέρου δε την παροχήν δανείου 10 εκατομμυρίων λιρών χρυσών εις τέσσαρα έτη προς εξασφάλισιν της νομισματικής σταθεροποιήσεως και κυρίως της συνεχίσεως και αποπερατώσεως των παραγωγικών έργων.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ: Εις Αμερικανός εκδότης είχε την έμπνευσιν, διά να υποσκελίση τους ανταγωνιστάς του, να προσφέρη εις τους πελάτας του βιβλία αρωματικά.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT