90 ΧΡOΝΙΑ ΠΡΙΝ… 12-5-1932

53" χρόνος ανάγνωσης

ΑΔΙΕΞΟΔΟ: Ο καγκελλάριος Μπρύνινγκ, ομιλών εις το Ράιχσταγκ, εδήλωσε τα εξής: «Υπάρχουν πολλαί πιθανότητες ότι η οικονομική κρίσις εξ ης σήμερον πάσχει ο κόσμος θα υποστή τοιαύτην εξέλιξιν εντός εβδομάδων τινών, ώστε ο κόσμος θα περιέλθη εις πραγματικόν αδιέξοδον. Αι ελπίδες κρατών τινών ότι θα ηδύναντο να παραμείνουν αλώβητα εκ της παγκοσμίου κρίσεως αποδεικνύονται μάταιαι. Δεν φοβούμαι να ομιλήσω απροκαλύπτως περί της σοβαρότητος της καταστάσεως προκειμένου να καταστήσω σαφή τον κίνδυνον, τον οποίον διατρέχομεν όλοι».

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ: Παρά πάσαν μας συμβουλήν, παρά πάσαν κραυγήν μας, ο νέος περί Τύπου νόμος κατετέθη χθες και γίνεται από αύριον νόμος του Κράτους. Ο νόμος απαγορεύει πάσαν από της αύριον αντιπολίτευσιν. Διότι πάσα αντιπολίτευσις κατά τους παρόντας καιρούς δύναται να κριθή ως βλάπτουσα το εθνικόν νόμισμα και πάσα είδησις οιασδήποτε πολιτικής μορφής δύναται να θεωρηθή ως επηρεάζουσα την οικονομικήν μας ζωήν και, συνεπώς, το νόμισμα πάλιν.

ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ: Η πρωτοφανής έντασις της αισχροκερδείας υπενθυμίζει εις τους παλαιοτέρους εκ των συμπολιτών μας το αλησμόνητον τραγούδι των «Παναθηναίων»: «Με την ζυγαριά σπασμένη και τα ζύγια ελλιπή». Διότι πράγματι αυτή είναι η εικών εις την αθηναϊκήν αγοράν.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT