Ένα σχέδιο για το ΕΣΥ

19" χρόνος ανάγνωσης

Μία από τις μεγάλες μεταρρυθμιστικές εκκρεμότητες είναι η αναδιάρθρωση του συστήματος δημόσιας υγείας. Εκκρεμεί η αναχάραξη του χάρτη των νοσοκομείων. Εκκρεμεί και η εφαρμογή ενός σχεδίου για να μείνει στο ΕΣΥ το υψηλού επιπέδου ιατρικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί υπό αντίξοες συνθήκες. Και να ανακοπεί η διαρροή νέων γιατρών στο εξωτερικό. Η αύξηση των αμοιβών των λειτουργών της Υγείας είναι ένα πρώτο βήμα. Χρειάζονται περισσότερα.