ΑΠΟΨΕΙΣ

Η αθέατη εκπαίδευση

Η συζήτηση για την εκπαίδευση συνήθως εξαντλείται στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια – και στην κατάσταση των ίδιων των πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα των ερευνών όμως δείχνουν ότι έχει παραμεληθεί το στάδιο εκείνο που είναι πολύ κρίσιμο για τη μαθησιακή εξέλιξη των παιδιών – η εκπαίδευση που ονομάζουμε «προσχολική». Τα όποια βήματα έχουν γίνει δεν έχουν ακόμη αποδώσει. Οι διε-θνείς αξιολογήσεις πρέπει να είναι οδηγός για αλλαγές.