ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολλές ταχύτητες

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους ήταν η πιο αισθητή αλλαγή στην καθημερινότητα των πολιτών τα τελευταία χρόνια. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι μεγάλοι κλάδοι του κράτους εξακολουθούν να κινούνται σε ρυθμούς αρχαϊκούς, ενώ πολλές διαδικασίες φαίνεται να διατηρούνται μόνο για να δικαιολογούν κάποιοι τις θέσεις τους στο οργανόγραμμα. Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν.