ΑΠΟΨΕΙΣ

Αναχρονισμός

Τα επιμελητήρια είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος θεσμός, που μπορεί και πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα των εμπόρων και των επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει, όμως, καμιά λογική που να επιβάλλει την υποχρεωτική εγγραφή όλων των επιχειρήσεων σε αυτά. Αν τα επιμελητήρια είναι όντως δραστήρια και αποτελεσματικά, οι πάντες θα φροντίσουν να εγγραφούν. Αν είναι οχήματα ανάδειξης πολιτικών φιλοδοξιών και κόμβοι εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων, θα μαραζώσουν, γιατί προφανώς δεν θα εξυπηρετούν καμία πραγματική ανάγκη. Σε μια εποχή που κάθε ευρώ μετράει για τους ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας, η υποχρεωτική συμμετοχή σε επιμελητήρια αποτελεί αναχρονισμό.