ΑΠΟΨΕΙΣ

Καμιά καθυστέρηση

Η χρυσή τομή ανάμεσα στις απαιτήσεις των δανειστών και τις «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης πρέπει να βρεθεί το γρηγορότερο δυνατόν. Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αβεβαιότητα. Κάθε καθυστέρηση θα επιδεινώσει την ύφεση και θα καταστήσει ακόμη πιο επιτακτική τη λήψη δημοσιονομικών μέτρων. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη. Θα χρειασθούν γενναίες αποφάσεις, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Ευρωπαίους εταίρους.