ΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχουν θεμιτοί τρόποι

Οι συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες δεν πρέπει να ξεπερνούν κάποια όρια. Η απειλή της διαγραφής υπουργών και βουλευτών από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες ανήκουν λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης είναι απαράδεκτη και αντισυνταγματική. Οι βουλευτές δεν πρέπει να λειτουργούν ως εκπρόσωποι συντεχνιακών συμφερόντων. Γνώμονας στη λήψη αποφάσεων είναι το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον και μόνον. Η οργή πολλών επαγγελματικών οργανώσεων είναι απολύτως κατανοητή. Υπάρχουν, όμως, άλλοι, θεμιτοί και πιο αποτελεσματικοί τρόποι να εκφρασθεί.