ΑΠΟΨΕΙΣ

Η απαξίωση της αριστείας

Εγινε και αυτό. Το υπουργείο Παιδείας θέλει οι υποτροφίες του ΙΚΥ να δίδονται όχι μόνον στους άριστους, αυτούς δηλαδή που παίρνουν πτυχίο με 8,5 και πάνω, αλλά και σε εκείνους που καταφέρνουν να αποφοιτούν με «λίαν καλώς», άρα με 6,5 έως 8,4. Αν αυτό δεν είναι απόφαση απαξίωσης της αριστείας και ισοπέδωσης, τότε οι λέξεις έχουν χάσει πλήρως το νόημά τους στη σημερινή Ελλάδα. Οσο για το σκεπτικό της σχετικής τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, μπορεί να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον αστείο. Ελλάς, το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει!