ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκπαιδευτικά συστήματα

Η χώρα έχει πικρή πείρα από αλλεπάλληλα εκπαιδευτικά συστήματα που αποδείχθηκαν αποτυχημένα στην πράξη. Ωστόσο, δεν είναι απορριπτέα η σκέψη του τετραετούς υποχρεωτικού γυμνασίου και του διετούς λυκείου, που απασχολεί τον αρμόδιο υπουργό. Υπό μία σημαντική προϋπόθεση, όμως, γιατί από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα της Παιδείας: ότι τα παιδιά που θα συνεχίζουν στο λύκειο θα περνούν από πραγματικές και με νόημα εξετάσεις. Τότε θα πρέπει να γίνεται η βασική επιλογή εκείνων που θα θέλουν πραγματικά και θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα ΑΕΙ. Βέβαια, για να γίνει αυτό, δεν αρκεί η βούληση του υπουργού. Θα απαιτηθούν μεγάλες αλλαγές, όχι μόνο στις διαδικασίες, αλλά και στη νοοτροπία πολλών εμπλεκομένων.