ΑΠΟΨΕΙΣ

Το χάλι της Παιδείας

Οι χαμηλές επιδόσεις του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας αποτυπώνονται συνεχώς στους διεθνείς διαγωνισμούς. Στον πρόσφατο διαγωνισμό του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ, οι Ελληνες μαθητές βαθμολογήθηκαν κάτω από τον μέσο όρο, καταλαμβάνοντας τη 43η θέση ανάμεσα σε 72 χώρες στις Φυσικές Επιστήμες, στα Μαθηματικά και στην Κατανόηση Κειμένου. Δεν είναι η πρώτη φορά που αποτυγχάνουν και δεν θα είναι και η τελευταία, όσο η πολιτική τάξη αποδίδει την αποτυχία τους στον σχεδιασμό του διαγωνισμού και όχι στις αναπηρίες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πολιτικοί και συνδικαλιστές δεν συγκινούνται προφανώς από το γεγονός ότι τα Ελληνόπουλα μπαίνουν στον αγώνα της ζωής με μεγάλες ελλείψεις…