ΑΠΟΨΕΙΣ

Ιδια λάθη

Μαγκιά εντός, απολογητική στάση εκτός. Η χειρότερη δυνατή συνταγή στη διαπραγμάτευση ακολουθήθηκε μία ακόμη φορά από την κυβέρνηση. Επειτα από τόσες επώδυνες, για τον τόπο, εμπειρίες, έπρεπε να έχει πάρει το μάθημά της και να έχει αποφύγει την επανάληψη των ίδιων λαθών.