ΑΠΟΨΕΙΣ

Μια διαφορετική αναλογία φόρων

Μ​​ε το τρίτο στη σειρά σημείωμα, επιτρέψτε μου να επιμείνω στο θέμα της υπό συζήτηση υψηλής φορολογίας. Εξήγησα προχθές ότι η σημερινή πλειοψηφία «πιστεύει στους φόρους». Θεωρεί ότι πρόκειται για «δικά τους» χρήματα, μέσω των οποίων μπορούν να ασκήσουν «πολιτική». Το κόλπο είναι να λες συνεχώς ότι η «καλή» κυβέρνηση τα παίρνει από τους «πλουσίους» (άνθρωποι των 25.000 μέχρι 35.0000 ευρώ ετησίως) και τα δίνει στους «μη έχοντες». Για παράδειγμα, μέσω της επιστροφής φόρου των 1.900 ευρώ η οποία οδηγεί, υπολογιζόμενη με τον βασικό συντελεστή φορολόγησης 22%, στο αρχικό αφορολόγητο ποσό των 8.636 ευρώ, το οποίο θέλουν να προστατεύσουν οι προπαγανδιστές.

Λένε όμως ακόμη ότι το Ταμείο και όσοι επιθυμούν να συζητηθεί η αναμόρφωση του φόρου εισοδήματος επιθυμούν την κατάργηση του αφορολογήτου και αποσιωπούν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δίχως ορισμένες ακόμη απαραίτητες αλλαγές.

Η κύρια αλλαγή θα μπορούσε να είναι ότι σε περίπτωση που το κράτος επιλέξει ένα μικρότερο ποσό προς επιστροφή, έναντι του σημερινού των 1.900 ευρώ, πρέπει να καθιερώσει και μια νέα ενδιάμεση κλίμακα φορολόγησης με έναν πολύ χαμηλότερο συντελεστή, που θα μπορούσε να είναι 10% ή εκεί κοντά.

Το Ταμείο δεν ζητεί να αυξηθεί το τελικό ποσό που εισπράττει το κράτος από τον φόρο εισοδήματος. Αν και οι άνθρωποί του πιστεύουν ότι οι αλλαγές που έχουν προτείνει στην κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε αύξηση των εισπράξεων λόγω πάταξης της φοροδιαφυγής αλλά και της ταυτόχρονης αποκάλυψης μεγαλύτερων εισοδημάτων, όπως συνήθως συμβαίνει όταν μειώνονται οι συντελεστές φορολόγησης. Επιμένουν όμως ότι είναι άδικο να πληρώνουν φόρο εισοδήματος, τον κατ’ εξοχήν μηχανισμό αναδιανομής, μόνον οι μισοί φορολογούμενοι, ενώ το 55% δικαιούται να «εισπράττει» τη μάλλον υψηλή επιστροφή φόρου.

Κρίνουν μάλιστα ότι η πρόσφατη, με αλλαγή που έγινε στα μέσα του 2016, μείωση της σχετικής δαπάνης του κράτους δεν έφερε κάποια καλύτερη κατανομή αυτού του φορολογικού βάρους. Μόνον κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες αυξήθηκαν όσοι, μετά την αλλαγή, άρχισαν να συμμετέχουν στον φόρο εισοδήματος, όταν ο μέσος όρος στα κράτη της Ευρωζώνης είναι 8%!

Το Ταμείο επέμεινε με νέο σημείωμά του, επικρίνοντας ως αναποτελεσματική την τροποποίηση της κυβέρνησης, υπολογίζοντας ότι το επίπεδο του κατώτατου ορίου αφορολογήτου όταν συγκριθεί με τον μέσο μισθό πήγε στο 49% (από 54%), όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης (χωρίς να συνυπολογίσουμε την Ελλάδα) είναι στο 24%!

Είναι δίκαιο να παραδεχτούμε ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσο υψηλούς φορολογικούς συντελεστές είναι ότι πάρα πολλοί δεν συμμετέχουν στα βάρη. Είτε επειδή φοροκλέπτουν, είτε επειδή χαίρουν μιας κακώς εννοουμένης προστασίας εκ μέρους των πολιτικών, είτε, κάποτε και για τους δύο αυτούς λόγους. Αυτό πρέπει να σταματήσει!