ΑΠΟΨΕΙΣ

Απαράδεκτη πρακτική

Το κόστος από την κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Οι πολίτες που είναι συνεπείς, και επ’ ουδενί διανοούνται να κλέψουν, πληρώνουν το βαρύ τίμημα. Είναι καιρός κάτι να γίνει ώστε να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο γιατί παγιώνεται μια συμπεριφορά η οποία δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή χώρα.